Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Soal UTS /PTS Bahasa Sunda Kls 5 Semester 2 K13 Tahun 2020

Soal UTS /PTS Bahasa Sunda Kls 5 Semester 2 K13 Tahun 2020

Pada kesempatan ini, file guru now akan berbagi kepada bapak/ibu guru yang mengajar di sekolah dasar ( SD ) dan Madrasah Ibtidaiyah ( MI) mengenai Soal UTS /PTS Bahasa Sunda Kelas 5 Semester 2 K13 Tahun 2020 yang insaallah pada postingan ini kami akan upload filenya.

Perkiraan Ujian Tengah Semester ( UTS ) sesuai dengan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2019/2020 pada semester 2 akan dilaksanakan pada tanggal 9 sampai 14 Maret 2020 , adapun dalam penyusnan Soal UTS Kelas 6 SD/MI Semester 1 Kurikulum 2013 harus mencaku beberapa Tema dan mencakup semua mata pelajaran yang ada pada tema/sub tema pembelajaran.

Dalam penilaian peserta didik, guru tidak hanya melihat dari hasil Soal UTS Semester 1 Kurikulum 2013, ada beberapa aspek yang menjadi acuan penilaian yang mana telah dicantumkan dalam ciri kurikulum 2013 yaitu Relegius, gotong royong, pengetahuan dan terakhir adalah keteampilan.

Soal UTS /PTS Bahasa Sunda Kls 5 Semester 2 K13 Tahun 2020

Sebelum mendownload file-nya berikut potongan sebagian dari Soal UTS /PTS Bahasa Sunda Kls 5 Semester 2 K13 Tahun 2020:

I . Cakraan (X) aksara A, B, C atawa D dihareupeun jawaban anu bener !

1. Dina babagean surat nu ditulis pangluhurna nyaeta  . . . .
A. tujuana surat            C.eusi surat                
B. titimangsa               D. bubuka surat    
                  
2.   Kecap rundayan make pika + eun contona  . . .
A. picontoeun               C. pikalucueun           
B. pikeseleun               D. pikantoreun      
                             
3.   Abdi kamari teu kasakola da . . . tos tilu dinten.
A. udur                         C. teu walakaya         
B. gering                      D. teu damang

4.   Dongeng fabel nyaeta dongeng nu nyaritakeun kahirupan . . . .
A. manusa                   C. tatangkalan              
B. bungbuahan            D. sasatoan

Semoga file Soal UTS /PTS Bahasa Sunda Kls 5 Semester 2 K13 Tahun 2020 membantu bapak/ibu guru dalam melaksanakan Ujian tengah semester yang akan dilaksanakan pada bulan september 2019.

Terimakasih sudah berkunjung :)
Jangan lupa share jika bermanfaat......

Posting Komentar untuk "Soal UTS /PTS Bahasa Sunda Kls 5 Semester 2 K13 Tahun 2020"